שירותים

חברת קורטקס מעניקה שירותי ייעוץ שונים בתחומי התמחותה של החברה. השירותים ניתנים באמצעות צוות העובדים של החברה שבעברם שנים רבות של ניסיון מבצעי וכן ידע וניסיון בפיתוח אמצעים יעודיים, בהפעלתם ובחינת הביצועים המבצעיים שלהם.

החברה מעניקה גם שירותי הפעלת פיצוצים לצרכי שונים. החברה מפעילה צוות עובדים המחזיקים ברישיון "ממונה על פיצוצים" מטעם משרד העבודה. עובדים אלו הוסמכו להפעלת פיצוצים, לאחר שעברו בהצלחה בחינות הסמכה של משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגיהות. מחזיקי תעודת ממונה על פיצוצים עוברים הכשרות ורענונים שוטפים, על מנת לשמור על כשירותם ולוודא שהינם בקיאים בכל הוראות הבטיחות וכן בחידושים הטכנולוגיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם.

שירותי הייעוץ של החברה ניתנים בתחומים הבאים:

  • גילוי מוקשים
  • גילוי וזיהוי מטעני חבלה
  • סילוק והשמדת נפלים.
  • טיפול במטעני חבלה מאולתרים.
  • מכונות פינוי מוקשים
  • הקמת שדות ניסוי בתחומי החבלה והמיקוש.
  • מתקנים לכליאת פיצוץ – מיכלים כולאי פיצוץ
  • ביצוע פיצוצים
  • השתתפות בצוותי פיתוח של חברות יצרניות בתחומים הנ"ל.