מוקש אימון מתקדם – (מוקש מצפצף)

מוקש האימונים המקדם מבוסס על גוף ומנגנון של מוקש חי, אך אינו כולל חומר הנפץ.

במקום חומר הנפץ מותקן במוקש מנגנון אלקטרוני המפעיל צפצוף עם הפעלת מנגנון המוקש.

המוקש כולל מנגנון זהה בתכונותיו ובמבנהו למוקש החי ולפיכך אותו לחץ הפעלה יגרום להפעלתו.

מוקש האימונים פותח במטרה לשפר את רמת האימונים של החיילים, על ידי מתן חיווי מוחשי להפעלת של המוקש במקרה של דריכה על המוקש או במקרה של טיפול לא זהיר ורשלני.

מוקש האימון המתקדם שפותח בחברת קורטקס, שונה ממוקשי דמי, ( Dummy Mines ) מוקשי תרגול אחרים הנמצאים בשימוש ברחבי העולם. מוקשי דמי רגילים מדמים רק את צורתו החיצונית של המוקש אך אינם נותנים חיווי להצלחת המפנה ( Deminer ) בטיפול במוקש מעבר לגילויו בקרקע. מוקש האימון המתקדם ייתן חיווי מיידי בצורה של הפעלת צפצוף עם הפעלתו של המנגנון, זאת כמובן במקרה שהמוקש לא התגלה והמפנה דרך עליו, או לחילופין במקרה שהמוקש התגלה אך במהלך הטיפול בו הופעל המנגנון.

בתוך גוף המוקש במקום בו מצוי חומר הנפץ במוקש החי, מכיל המוקש מערכת אלקטרונית הכוללת את הרכיבים הבאים:

 • מתג הפעלה ראשי
 • מעגל חשמלי
 • מפסק הפעלה - מיקרוסוויץ
 • צפצפה/ סירנה
 • יציאת מתח
 • בית סוללה וסוללה

מנגנון המוקש זהה בצורתו ובתכונותיו למנגנון המוקש החי. עם הפעלת המנגנון בעת דריכה על המוקש, נסגר מעגל חשמלי הגורם להפעלת הצפצפה ולהזרמת מתח ליציאת המתח שבמוקש. אל יציאת המתח שבמוקש ניתן לחבר כל אמצעי פירוטכני על מנת לדמות אפקט (רעש) של פיצוץ אמיתי. מובן שאת האמצעי הפירוטכני יש להניח במרחק מוגדר מהמוקש על פי הוראות הבטיחות של אותו אמצעי.

שיפור רמת האימון:

השימוש במוקש האימון המתקדם של קורטקס משפר בצורה ניכרת את רמת האימון. החניכים מגיעים לרמה גבוהה הרבה יותר, תוך פרק זמן קצר יותר. היכולת למתן חיווי אמיתי לרמת ההצלחה בגילוי המוקשים, ע"י שימוש במוקש התרגול תורמת להצלחת האימון במספר אופנים:

 • החניך נדרש ליתר רגישות מאחר וכל טעות תגרום להפעלת המוקש.
 • האימון מקבל אופי יותר מציאותי ומוחשי.
 • המדריך האחראי על האימון מקבל אינדיקציה חד משמעית על יכולת הטיפול במוקש של החניך.
 • רמת המוטיבציה של החניכים הנוטלים חלק באימון עולה, מתוך החשש של כל אחד מהם להיות זה שיפעיל את המוקש לעיני החניכים האחרים וצוות ההדרכה.
 • בעת שימוש במוקשי דמי רגילים, החניך לא יכול לסגל לעצמו את הרגישות הדרושה לטיפול במוקש חי. כאשר עובדים עם מוקש האימון המתקדם, החייל מקבל פידבק אמיתי ומיידי על רמת הגילוי שלו.

מאפיינים של מוקש התרגול המתקדם:

 • מבוסס על סוג מוקש המוגדר ע"י הלקוח.
 • גוף המוקש ומנגנון המוקש זהים לאלו של מוקש חי.
 • חימוש והפעלת המוקש זהים לאלו של מוקש חי.
 • לחץ ההפעלה של המנגנון זהה ללחץ ההפעלה של מוקש חי
 • יכולת שימוש רב- פעמי. דריכה מחדש של המנגנון תוך מספר שניות בלבד.
 • זמזמם סירנה עוצמתי
 • יציאת מתח לחיבור אמצעים פירוטכניים להדמיית פיצוץ
 • מקור מתח: סוללה 9 וולט.