מוקשי תרגול- מוקשי אימונים

מוקשי נ"א / נ"ט

חברת קורטקס מפתחת ומייצרת סוגים שונים של מוקשי נ"ט (מוקשים נגד טנקים) ומוקשי נ"א (מוקשים נגד אדם) למגוון יישומים. למוקשי התרגול מספר מטרות ושימושים:

  • אימון חיילים וצוותי פינוי מוקשים בגילוי מוקשים.
  • חימוש ונטרול מנגנון המוקש.
  • עיגון ומלכוד מוקשים.
  • תרגול טכניקות חציית שדות מוקשים.
  • בחינת מערכות מכאניות לפינוי מוקשים.
  • תרגול שימוש במגמ"ק (מגלה מוקשים).
  • ניסוי ומערכות מתקדמות לגילוי מוקשים GPR.

קיימות מספר רמות של מוקשי תרגול על פי מטרת השימוש בהם:

הרמה הבסיסית הנם מוקשי דמי אשר הינם בעלי צורה חיצונית זהה למוקש חי. מוקשים אלו משמשים בעיקר לניסויי פינוי של כלי פינוי מכאניים. רמה אחת מעל נמצאים מוקשי דמי אשר הינם בעלי מבנה צורה וצבע הזהים למוקש החי. משמשים בעיקר להדרכות היכרות עם מוקשים ולאימוני גילוי וחישוף ידניים באמצעות דקר וכלי חפירה.

רמה נוספת מעל נמצאים מוקשי דמי אשר הינם בעלי מבנה צורה וצבע הזהים למוקש החי ובנוסף הינם בעלי תכולת מתכת הזהה לקיים במוקש חי. מוקשים אלו משמשים בעיקר לתרגול בגילוי מוקשים באמצעות גלאי מתכות / גלאי מוקשים.

רמה נוספת מעל נמצאים מוקשי דמי אשר הינם בעלי מבנה צורה וצבע הזהים למוקש החי ובנוסף הינם בעלי מנגנון זהה לקיים במוקש חי. מוקשים אלו משמשים בעיקר לתרגול ברמות גבוהות של גילוי ונטרול מוקשים באמצעות שילוב של גלאי מתכות / גלאי מוקשים, דקר וכלי חפירה ידניים.

ברמה הגבוהה ביותר נמצאים מוקשי דמי אשר הינם בעלי מבנה צורה וצבע הזהים למוקש החי ובנוסף הינם בעלי מנגנון זהה לקיים במוקש חי והם ממולאים בחומר המדמה את התכונות הפיזיקאליות של חומר נפץ אמיתי הקיים במוקש. מוקשים אלו משמשים בעיקר לתרגול ברמות גבוהות של גילוי ונטרול מוקשים באמצעות שילוב של גלאי מתכות / גלאי מוקשים, מכ"מ חודר קרקע (Ground Penetration Radar – GPR ) דקר וכלי חפירה ידניים. וכן לבחינת מערכות שונות המזהות בנוסף לחומר מעטפת המוקש ולחומר המנגנון גם את חומר הנפץ עצמו הנמצא במוקש.

מוקשים אלו נמצאים בשימוש נרחב בחברות המפתחות ציוד לגילוי מוקשים, כלים לפינוי מוקשים או מכונות לפריצת שדות מוקשים.

מוקשי תרגול המיוצרים על ידי חברת קורטקס נמצאים כיום בשימוש נרחב בצבאות שונים בעולם לתרגול כוחות ההנדסה, הכוחות הרגליים והממוכנים בטכניקות גילוי ופינוי מוקשים. כמו כן נמצאים המוקשים בשימוש בחברות וארגוני פינוי מוקשים וכן בגופים המפתחים ובוחנים כלים ומערכות ייעודיות לגילוי מוקשים ולפינוי מוקשים. גופים אלו משתמשים במוקשי התרגול לבחינת הציוד שלהם בתנאים הדומים ככל האפשר למציאות בשדה המוקשים. בזכות השימוש במוקשי התרגול של חברת קורטקס, המשתמשים מגיעים לרמת מוכנות גבוהה יותר בעת טיפול במוקשים חיים בשטח, בין אם מדובר בפינוי שדות מוקשים בעתות שלום או בכניסה לאזור ממוקש בזמן פעילות מבצעית.

להורדת עלון המוצר