סינר מגן לפינוי מוקשים

מספק הגנה חזיתית למשתמש בפני רסיסים מפיצוץ מוקש נגד אדם

סינר מגן לפינוי מוקשים