אבטחת איכות

חברת קורטקס חרטה על דגלה את המצוינות כאבן דרך בכל תחומי פעילות החברה תוך מתן דגש על איכות השירות ללקוח, יחס אישי ומקצועי. החברה פועלת על פי תקני ISO 9001:2008 והיא מקיימת מבחני איכות תקופתיים.

העבודה על פי נהלי ISO 9001:2008 מחייבת אותנו להקפדה על ניהול תקין מתוך מגמה להבטיח שהארגון יוכל לספק בקביעות מוצרים או שירותים אשר עומדים בדרישות וציפיות הלקוח ועומדים בדרישות בתקני איכות רלבנטיים כגון MIL STD, IMAS CE.

העקרונות הניהוליים המהווים בסיס לתפיסת האיכות בחברה הם:

 1.  התמקדות בלקוח – ארגונים תלויים בלקוחותיהם ולכן עליהם להבין את צורכיהם הנוכחיים והעתידיים, לענות על דרישותיהם ולשאוף להגיע אף אל מעבר לציפיותיהם.
 2.  מעורבות עובדים – עובדים בכל הרמות הנם מהות הארגון ומעורבותם המלאה מאפשרת שימוש ביכולות שלהם לטובת הארגון.
 3.  גישה תהליכית – תוצאה מבוקשת מושגת ביתר יעילות כאשר פעילויות ומשאבים הקשורים בה מנוהלים כתהליך.
 4.  גישה מערכתית לניהול- זיהוי, הבנה וניהול של תהליכים הקשורים ביניהם כמערכת, תורמים לאפקטיביות וליעילות הארגון בהשגת מטרותיו.
 5.  שיפור מתמיד – שיפור מתמיד של כלל ביצועי הארגון הינו מטרה קבועה של הארגון.
 6.  גישה עובדתית לקבלת החלטות – החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח נתונים ומידע.
 7.  יחסים עם ספק המבוססים על תועלת הדדית – הארגון והספקים שלו תלויים זה בזה. ביסוס היחסים ביניהם על תועלת הדדית, מגביר את יכולתם ליצירת ערך.

הדרישות בפועל הנגזרות מהעקרונות לעיל:

 • ביצוע פעולות מתקנות ופעולות מונעות
 • עריכת סקר סיכונים
 • ניטור שביעות רצון לקוח
 • ביצוע מבדקי איכות פנימיים
 • שיפור מתמיד באמצעות מעקב ומדידת תכנון מול ביצוע

הממצאים העיקריים, הנגזרים מיישום כל הדרישות הנ"ל, מובאים לדיון בסקר ההנהלה ובו מתקבלות ההחלטות באשר לשיפורים נדרשים והמשאבים שיש להקצות על-מנת להשיגם.