סכין פלסים

סכין פלסים משמש לגילוי וחשיפת המוקש לאחר זיהוי מיקומו. חשיפת המוקש נעשית לצורך הכנתו להשמדה באמצעות פיצוץ חומר נפץ בצמוד אליו או לצורך נטרול ידני של המוקש על ידי פירוק המנגנון של המוקש והפרדתו מהמטען העיקרי. השימוש בסכין נעשה בזוית חדה עם הקרקע (כ- 20-40 מעלות) וזאת על מנת להמנע מהפעלת משקל/לחץ על המוקש במקרה של פגיעה בו. עבודה בזוית נכונה לקרקע תגרום שהסכין תחליק על פני המוקש במקרה של מגע עימו ולא תפעיל עליו משקל.